Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1992
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Ν. Ψυχικού
Τοποθεσία: Ψυχικό