Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1998
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie 3
Τοποθεσία: Αθήνα