Τίτλος: Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Χώρος Διεξαγωγής: Βρετανικό Συμβούλιο
Τοποθεσία: Αθήνα