Τίτλος: "Post-it Art"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1997
Χώρος Διεξαγωγής: Hotel Intercontinental, Athenaeum Conference Center
Τοποθεσία: Αθήνα