Τίτλος: Ελένη Βερναδάκη: "Ενθυμήματα"
Καλλιτέχνης: Βερναδάκη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1982
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Πολύπλανο
Τοποθεσία: Αθήνα