Τίτλος: Σωσώ Χουτοπούλου-Κονταράτου
Καλλιτέχνης: Χουτοπούλου-Κονταράτου Σωσώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα