Τίτλος: Constantin Xenakis
Καλλιτέχνης: Ξενάκης Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1971
Χώρος Διεξαγωγής: Ausstellung der Ehemaligen Galerie des xx. Jahrhunderts
Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία