Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα