Τίτλος: Τάκης Φραγκούδης: Έκθεση Ζωγραφικής
Καλλιτέχνης: Φραγκούδης Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα