Τίτλος: Τίτσα Χρυσοχοΐδη: Έκθεση Γλυπτικής
Καλλιτέχνης: Χρυσοχοΐδη Τίτσα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα