Τίτλος: Θανάσης Στεφόπουλος: "Stephopoulos: Delphes"
Καλλιτέχνης: Στεφόπουλος Θανάσης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Παρνασσός
Τοποθεσία: Δελφοί