Τίτλος: Κώστας Γραμματόπουλος
Καλλιτέχνης: Γραμματόπουλος Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1977
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Σταυρακάκη
Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη