Τίτλος: Χρίστος Δαγκλής
Καλλιτέχνης: Δαγκλής Χρίστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Αθήνα