Τίτλος: Δημήτρης Δαρζέντας
Καλλιτέχνης: Δαρζέντας Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1952
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα