Τίτλος: Τζων Χριστοφόρου: "Christoforou"
Καλλιτέχνης: Χριστοφόρου Τζων
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Mathias Fels
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία