Τίτλος: Μανώλης Καλλιγιάννης
Καλλιτέχνης: Καλλιγιάννης Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Pierre Matisse Gallery
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ