Τίτλος: Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος
Καλλιτέχνης: Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα