Τίτλος: Θάνος Τσίγκος
Καλλιτέχνης: Τσίγκος Θάνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιτεκτονικής - Galerie Διαρκούς Εκθέσεως Υλικών Δομήσεως και Διακοσμήσεως
Τοποθεσία: Αθήνα