Τίτλος: Γιάννης Χαΐνης
Καλλιτέχνης: Χαΐνης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα