Τίτλος: Γιάννης Κολέφας
Καλλιτέχνης: Κολέφας Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα