Τίτλος: Λεωνίδας Χρηστάκης
Καλλιτέχνης: Χρηστάκης Λεωνίδας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα