Τίτλος: Τάσος Δήμος: "Ferae Naturae"
Καλλιτέχνης: Δήμος Τάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2011
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Artzone 42
Τοποθεσία: Αθήνα