Τίτλος: Μαρία Σπέντζα
Καλλιτέχνης: Σπέντζα Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Monica Pane Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα