Τίτλος: Κώστας Τσάρας
Καλλιτέχνης: Τσάρας Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα