Τίτλος: "Salon du Nu"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Bernheim-Jeune
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία