Τίτλος: "IV Listowel International Graphic Exhibition 1978"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1978
Χώρος Διεξαγωγής: St. Patricks Hall, Arts Council Gallery
Τοποθεσία: Belfast, Ιρλανδία
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.