Τίτλος: Βάσω Κατράκη
Καλλιτέχνης: Κατράκη (Λεονάρδου) Βάσω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Υπερωκεάνιο Ολυμπία
Παρατηρήσεις: Η έκθεσις θα επιδειχθή εις όλους τους λιμένας που θα προσεγγίζει το "Ολυμπία".