Τίτλος: "Έκθεση Ελλήνων Χαρακτών"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Τοποθεσία: Γενεύη, Ελβετία