Τίτλος: "La Grece vivante"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Τοποθεσία: Γενεύη, Ελβετία