Τίτλος: "Έκθεση Ελλήνων Χαρακτών"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Τοποθεσία: Μόσχα, Ρωσία