Τίτλος: Γιάννης Κουνέλλης
Καλλιτέχνης: Κουνέλλης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria La Tartaruga
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία