Τίτλος: "Δ. Κοντός, Χ. Καράς, Κ. Τσόκλης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα