Τίτλος: "Kounellis, Rauschenberg, Schifano, Tinguely, Twombly"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria La Tartaruga
Τοποθεσία: Rome, Italy