Τίτλος: Ιωάννα Σπητέρη: "Giovanna Spiteris"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria Bevilacqua la masa
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία