Τίτλος: Άλκης Γκίνης
Καλλιτέχνης: Γκίνης Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Αμαλία
Τοποθεσία: Αθήνα