Τίτλος: Κούλα Μπεκιάρη
Καλλιτέχνης: Μπεκιάρη Κούλα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα