Τίτλος: Κική Τυπάλδου-Λασκαράτου
Καλλιτέχνης: Τυπάλδου-Λασκαράτου Κική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα