Τίτλος: Αριστοτέλης Βασιλικιώτης
Καλλιτέχνης: Βασιλικιώτης Αριστοτέλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα