Τίτλος: Στάθης Λογοθέτης
Καλλιτέχνης: Λογοθέτης Στάθης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα ΧΑΝΘ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη