Τίτλος: Στάθης Λογοθέτης
Καλλιτέχνης: Λογοθέτης Στάθης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη