Τίτλος: Γιώργος Μαυροΐδης
Καλλιτέχνης: Μαυροΐδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Iolas
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ