Τίτλος: Γιώργος Μαυροΐδης
Καλλιτέχνης: Μαυροΐδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα