Τίτλος: Γιώργος Μαυροΐδης
Καλλιτέχνης: Μαυροΐδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Τοποθεσία: Αθήνα