Τίτλος: "Πέντε Έλληνες Καλλιτέχνες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1984
Χώρος Διεξαγωγής: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη