Τίτλος: "Η Φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα. Αφαίρεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1982
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη