Τίτλος: Κώστας Αργυρίου
Καλλιτέχνης: Αργυρίου Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κνωσός
Τοποθεσία: Αθήνα