Τίτλος: Ελένη Ζέρβα
Καλλιτέχνης: Ζέρβα Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα