Τίτλος: Παύλος Βαλασάκης
Καλλιτέχνης: Βαλασάκης Παύλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Σάρλα
Τοποθεσία: Αθήνα