Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι
Τοποθεσία: Αθήνα