Τίτλος: Γιώργος Βαρλάμος
Καλλιτέχνης: Βαρλάμος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα